عامی یا ډیری پوښتل شوي پوښتنې

د مهاجرت د معلومات مرکز (MRC) څه شی دی؟

د مهاجرت د معلومات مرکز هغه ځای دی چې د قانونی، داوطلبانه، منظم او خوندي مهاجرت د اسانتیا لپاره مهاجرینو ته مستقیم خدمتونه وړاندې کوي.

څوک کولئ شې له موږ سره اړیکه ونیسي؟

هغه کسان چه د مهاجرت اراده وعزم لری، کډوال کارګران، راستنيدونکي خلک، هغه افغانان چې په بهر کې ژوند کوي، زده کوونکي او دهغوی د کورنۍ غړي او نور تول هغه کسان چه غواری د خوندی مهاجرت او د غیرقانونی سفر د پایلو په اړه خوندی معلومات ترلاسه کړی کولی شي له موږ سره اړیکه ونیسي.

د مهاجرت د معلومات مرکز (MRC) کولئ شی له هیواد څخه بهر څه شی وکړي؟

نه، د مهاجرت د معلوماتو مرکز نشي کولی تاسو ته په بهرکې د کار یا د زدکړي تضمین وکړي. د مهاجرت د معلومات مرکز د مهاجرتی معلوماتو او دلارښوونې لپاره د حوالې ټکی ده د خوندی مهاجرت او د غیرقانونی سفر د پایلو په اړه. د کډوالۍ معلوماتي مرکز د ګمارنې یا استخدام اداره نه ده.

د مهاجرینو د معلوماتو مرکز کولی شئ زما ویزه چمتو کړي؟

نه، د مهاجرینو د معلوماتو مرکز نشي کولئ ستاسو ویزه چمتو کړې یا ستاسو د ویزې اسانتیاوی برابري کري. البته موږ کوې شوتاسو ته د ویزی د اخستو معلوماتو او دلارښوونې وکړو.

تاسو د خپلو خدمتونو لپاره فیس ترلاسه کوئ؟

نه، زموږ ټول خدمات په بشپړه توګه وړیا دي.

د مهاجرت د معلوماتو مرکز د زده کونکو لپاره دلارښوونې غونډې چمتو کوي؟

هو، د مهاجرت معلوماتي مرکز په تخنیکي او مسلکې موسسو کي، پوهنتونونوکي، مکتبونو کې د زده کونکو لپاره دلارښوونې غونډې وړاندې کوي. د مهاجرت د معلوماتي مرکز مشاورین په منظمه توګه تخنیکي موسسو، پوهنتونونو او مکتبونو څخه لیدنه کوي ترڅو د پوهاوي د لوړولو غونډې ترسره کړي.

د هغو زده کونکو لپاره کوم چې غواړي بهرنی هیواد کې زدکړی ترسره کړي داسی سه ډول فرصتونه / او لاری شته؟

هو شته، د زیاتو معلوماتو لپاره د مهاجرت د معلوماتو له مرکز سره په لاندی، پته، او شمیره اړیکه ونیسی او خپل اړین زانګری معلومات ترلاسه کړي

د مهاجرت معلوماتي مرکز څنګه د هیواد څخه بهر تګ کي زما سره مرسته کوي؟

د مهاجرت د معلوماتو مرکز کولی شي تاسو ته معلومات چمتو کړي چې د باوري کډوالۍ پریکړې کولو لپاره ګټوروي.