آگاه باشید!

سفر بدون ویزا یا جواز کار و یا سایر اسناد قانونی، و یا عبور غیرقانونی از مرزها تصمیم اشتباه است. اگر شما اسناد قانونی در اختیار ندارید و قصد سفر به سایر کشورها را دارید، خود را در معرض خطر بزرگی قرار می دهید. شما در صورت عبور از مرزها با داخل شدن به کشوری دیگر بدون داشتن ویزه، قانون را نقض نمودید.

متوجه باشید!

گروه های خلاف کار یا کمیشن کاران با فعالیت های خویش از مردمی که قصد سفر غیر قانونی را دارند سوء استفاده می‌نمایند.اگر به منظور رفتن به خارج در جستجوی کمک از همچو کمیشن کاران که معلومات، خدمات و اسناد شان را به فروش می‌رسانند استید، نه تنها ممکن است که شدیدآ قرضدار شوید، بلکه در اکثر موارد حقیقت را از شما پنهان نموده و ممکن در نهایت مورد خشونت و سوء استفاده قرار گیرید.

گروه های خلاف کار یا کمیشن کاران همچنین ممکن است به شما وعده یک فرصت شغلی یا فرصتهای خوب دیگر در خارج از کشور بدهند. اگر این وعده بیش از حد معمول عالی به نظر می رسد، احتمالا واقعیت ندارد. مهاجرین و پناهندگان به خصوص در برابر قاچاق انسان، جرمی که از زنان، اطفال و مردان برای اهداف مختلف به شمول سوءاستفاده جسمی و جنسی می نماید، آسیب پذیر می باشند.

هوشیار باشید!

این قاچاقبران انسان پول بسیاری را از شما خواهند گرفت و ممکن است زندگی شما را در طول سفر به خارج از کشور در معرض خطر قرار دهند. حتی ممکن است شما را به مقصد مورد توافق هم نرسانند.

سایر موقعیت‌هایی که می‌تواند شما را در معرض خطر قرار دهند:

در صورتی که به طور قانونی به کشور دیگری سفر کنید، اما بیشتر از حدی که ویزه اجازه داده اقامت کنید، شما مهاجر غیرقانونی محسوب می شوید. همیشه به یاد داشته باشید که اقامت در یک کشور خارجی بدون اسناد صحیح و جواز قانونی، شما را در موقعیتی آسیب‌پذیر قرار خواهد داد.

بدون جواز قانونی، مقامات کشور خارجی شما را اخراج کرده و به افغانستان عودت خواهند داد.

برای معلومات بیشتر، لطفا با مرکز معلومات مهاجرت در کابل در تماس شوید.

مشاورین ما تمامی خدمات را به طور رایگان ارائه می‌نمایند.

شما میتوانید بدون کدام تردید با ما به تماس شوید:

مرکزمعلومات مهاجرت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم

کابل افغانستان

موبایل: 93799599898+

www.mrcafghanistan.af