چه کسان دیگری می توانند کمک کنند؟

ما به طور نزدیک با تمام نهادهای دولتی و غیردولتی همکاری داریم که از افرادی همچون شما حمایت می کنند تا به این ترتیب به افغان هایی که قصد سفر رفتن به خارج را دارند، آنهایی که با مشکلاتی در کشور دیگر مواجه می شوند یا این که قصد عودت به کشور خود را دارند، آگاهی رسانی نماید. ما شما را به نهاد یا سازمان غیردولتی (NGO) درستی که به شما در این زمینه های تخصصی کمک می کند، ارجاع می دهیم.

در اینجا یک لیست از لینک های مفید برای خدماتی است که ممکن است برای شما مفید باشد:

مراکز معلومات مهاجرت لینک ها و لیست های ذیل را ارائه می کند:

  • خدمات دولتی ( اداره پاسپورت و غیره)
  • سازمان های غیر دولتی / سازمان های بین المللی (به عنوان مثال برای کمک به بازگشت / ادغام مجدد، حمایت از قربانیان قاچاق و غیره)
  • سفارتخانه هایی که کمک هزینه تحصیلی و غیره فراهم می کنند

و دیگر لینک های مفید که شما می توانید درباره آنان فکر می کنید

آدرس ریاست عمومی ثبت احوال و نفوس: گذشته از چهارراهی تهیه مسکن، نرسیده به سرای شمالی، پهلوی تانک تیل خیرخواه، کابل، افغانستان

آدرس ریاست‌های اتباع خارجی و احصاییه حیاتی: افغانستان، کابل، کارته پروان، مقابل لیسه نادریه،

           

http://www.prd.gov.af/

1.      ریاست پاسپورت (وزارت امور داخله): مطابل ماده سی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و قانون پاسپورت که: «هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید وبه آن عودت کند.» بنآ اداره مرکزی پاسپورت به منظور صدور واجرای پاسپورت کمپیوتری برای اتباع افغانستان فعالیت می نماید.

http://moi.gov.af/fa/blog/how-to-get-a-new-passport

http://moi.gov.af/fa/page/directorates/passport-procedure/passport-procedure

2.      وزارت امور خارجه – ریاست امور قونسلی: ریاست امور قونسلی وزارت امور خارجه نهاد ارائه دهنده خدمات حقوقی و قونسلی به اتباع کشور بوده و  با حمایت و دفاع از شهروندان بیرون از کشور بر اساس قوانین نافذه داخلی، کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی،  تسهیلات لازم را نیز برای مسافرت و اقامت اتباع خارجی در کشور عزیز ما فراهم می نماید. در افغانستان این خدمات توسط ریاست امور قونسلی در مقر وزارت امور خارجه و در خارج از کشور در نمایندگی سیاسی و قونسلی جمهوری اسلامی افغانستان در بیش از ۶۳ کشور جهان ارائه می گردد. افرادی که قصد رفتن به کشورهای دیگر را دارند، جهت ترجمه و تایید اسناد حقوقی و یا تحصیلی به این وزارت مراجعه می کنند.

(آدرس: وزارت امور خارجه، چهارراهی ملک اضغر، کابل افغانستان)

https://www.econsulate.gov.af

تایید اسناد تحصیلی:

https://www.econsulate.gov.af/attestation/attestation-education-documents.html

                                                                                                                                                                       

3.      وزارت کار و امور اجتماعی: در بخش امور کار، مصونیت اجتماعی، رفاه و تهیه خدمات برای ا شخاص دارای معلولیت و ورثۀ شهداء فعالیت مینماید. وزارت جهت ادا نمودن رسالت خود چهار برنامه را طرح نموده است: (1) برنامۀ رفاه کار و انکشاف مهارتها، (2) برنامۀ رفاه برای ورثۀ شهدا و اشخاص دارای معلولیت، (3) برنامۀ رفاه اجتماعی، (4) برنامه انکشاف ظرفیت اداری و مالی. اهداف و مقاصد این وزارت فراهم نمودن (1) یک شبکۀ موثر مصونیت اجتماعی برای گروپهای محروم و منزوی، (2) تسهیلات لازم جهت انکشاف مهارتها، (3) فرصت های کاریابی و رفاه نیروی کار، (4) تسهیلات و خدمات بهتر برای خانواده های شهداء و معلولین.

http://molsamd.gov.af  

4.      وزارت عدلیه: وزارت عدليه در چوکات قانون اساسي جمهوري اسلامي افغانستان، قانون تشکيلات اساسي دولت و ساير اسناد تقنيني کشور فعاليت مي نمايد. افرادی که قصد مهاجرت به خارج از کشور را دارند، برای تصدیق برخی اسناد حقوقی نیاز به مراجعه به ریاست عمومی قضایای دولت می باشد.

http://moj.gov.af

وزارت عدلیه - مجموعه قوانین افغانستان

http://laws.moj.gov.af/Home.aspx  

5.      وزارت تحصیلات عالی: این وزارت مسئول مدیریت موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، صدور و تایید اسناد تحصیلات عالی در داخل افغانستان می باشد. همچنین این وزارت بورسیه های رسمی را که کشورهای دیگر برای افغانستان اختصاص داده اند در وبسایت رسمی خود اعلان می نماید.

https://mohe.gov.af

لینک بورسیه ها:

https://mohe.gov.af/prs/scholarship

6.      وزارت معارف: وزارت معارف مسئول مدیرت مکاتب دولتی و خصوصی، دارالمعلمین و انستیتوت های مسلکی در سطح افغانستان می باشد. همچنین این وزارت مسئول تایید اسناد تحصیلی مرتبط می باشد.

http://moe.gov.af

7.      وزارت تجارت: افغان هایی که قصد تجارت با خارج از کشور را دارند برای انجام امور مرتبط به تجارت خارج از مرز و آگاهی از پروسیجر و قوانین تجارت و تفاهم نامه های تجاری بین افغانستان و کشورهای دیگر و سایر فرصتهای تجاری به این وزارت مراجعه می کنند.

http://moci.gov.af

 

8.      لیست کشورهایی که افغانان می توانند بدون ویزه به آنجا سفر کنند:

https://www.dw.com/fa-af/افغان-ها-به-کدام-کشورها-بدون-ویزای-قبلی-سفر-کرده-میتوانند/g-37134442