مقررات مهاجرت

مرکز معلومات مهاجرت معلومات مرتبط با مهاجرت قانونی را فراهم می‌سازد که شامل بورسیه‌های تحصیلی برای افعان‌ها برای تحصیل در خارج از کشور است. شما در ادامه می‌‌توانید به بعضی از لینک‌های مفید دست یابید. برای دریافت جزئیات بیشتر، به آسانی با تیم مرکز معلومات مهاجرت یه تماس شوید.

بورسیه های تحصیلی برای افغان‌ها برای تحصیل در خارج از کشور:

  • صفحه فیسبوک مرکز معلومات مهاجرت نیز معلومات درباره فرصت های تحصیل موجود برای افغان ها را انعکاس می‌دهد. آدرس صفحه فیسبوک: https://www.facebook.com/mrcafghanistan

 

  • وبسایت وزارت تحصیلات عالی افغانستان مرجع فرصت های تحصیلی برای افغانستان است که از طریق این وزارت اعلام می‌گردد. آدرس وبسایت: https://www.mohe.gov.af/prs/scholarship 

 

  • این وبسایت به دانشجویان جهت تامین بورسیه ها و کمک‌های مالی در یهترین دانشگاه‌های دنیا کمک می‌نماید: https://scholarship-positions.com

 

فرصتهای شغلی برای افغان‌ها:

این مطلب به زودی به روز می‌گردد. تشکر از صبر شما!