من می خواهم به خارج از کشور بروم

اگر شما قصد سفربه خارج از کشور دارید، ما می توانیم در گرفتن تصمیم آگاهانه به شما کمک نماییم.

معلومات بسیاری درباره زندگی و کار در خارج از کشور و چگونگی دستیابی به آن موجود است. مطمئنا شما اشخاصی را می شناسید که بیرون از افغانستان زندگی می کنند. کسانی که سختی های مسافرت برای رسیدن به مقصد را تجربه کرده اند. کسانی که احتمالا در خارج از کشور با مشکلاتی مواجه هستند و کسانی که عودت کرده اند. مرکز معلومات مهاجرت (MRC) در اینجا در خدمت شماست تا به شما و فامیل تان در هنگام گرفتن تصمیم درباره ترک افغانستان مشوره دهد.

ما به افغان ها در اتخاذ تصمیم آگاهانه هنگام قصد رفتن به خارج از کشور یاری می دهیم. ما درباره موارد ذیل راهنمایی ارائه می کنیم:

  • پروسه ها و مراحل مرتبط برای رفتن به خارج از کشور،
  • فرصت های شغلی در خارج از کشور،
  • فرصت های آموزشی برای افغان ها در خارج از کشور،
  • حقوق و وظایف شما به عنوان مهاجر در کشورهای مقصد،
  • هنجارهای اجتماعی- فرهنگی و قوانین کار در کشورهای مقصد،
  • بررسی قراردادهای کاری در خارج از کشور،
  • نقش نهادهای مختلف افغانستان در روند مهاجرت،
  • چگونگی محافظت از خود و یافتن مکانی برای دریافت کمک در خارج از کشور، در صورت نیاز،
  • اطلاعات در مورد برنامه های ملی توسعه مهارت ها و آموزش حرفه ای،
  • بازگشت امن و موفقانه به افغانستان.

ما یک تیم اختصاصی در مرکز معلومات مهاجر داریم که می تواند با شما به این سؤالات پاسخ دهد. شما می توانید برنامه های خود را مورد بحث قرار دهید و مشاوران طی یک جلسه انفرادی در مرکز معلومات مهاجرت یا از طریق تلفن، برنامه های ارتباطی واتساپ، وایبر و یا اسکایپ، تمام اطلاعات مورد نیاز شما را فراه می سازد.

مشاوره ما بدون هزینه و به شدت محرمانه است.

ما اطلاعات را بر اساس نیازهای شما ارائه می دهیم! برای کسب اطلاعات بیشتر بیایید و با ما دیدار کنید/  تماس بگیرید:

مرکزمعلومات مهاجرت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

موبایل: 93799599898+

www.mrcafghanistan.af