مراقب باشید!

آیا قصد ترک افغانستان را دارید؟ شاید برای کار، برای تحصیل و یا پیوستن به فامیل تان در خارج؟ اگرچنین است، لطفآ برای مصونیت تان نکات ذیل را در نظر بگیرید!

 1. اگاه باشید

  پیش از تصمیم به مهاجرت، تا جایی که ممکن است درباره محل اقامت تان، شرایط زندگی و کاری آنجا، نوعیت کاری که انجام خواهید داد، و درباره همراهان تان معلومات لازم را به دست آورید. با دوستان و خانواده ‌تان، مقامات محلی، نهادهای غیردولتی مرتبط و مرکز معلومات مهاجرت (MRC) مشورت کنید.

 2. قانونی مهاجرت کنید

  مهاجرت بدون ویزه و دیگر اسناد قانونی تصمیم مناسبی نیست. تنها وقتی اقدام به مهاجرت کنید که تمامی اسناد لازم را برای سفر به شمول پاسپورت، ویزه و جواز کار تکمیل باشد. مهاجرت نامنظم شما را در معرض خطرات بسیار قرار می‌دهد بطور مثال سوء استفاده کاری بدون معاش.

 3. گر شما پیشنهاد یا وعده وظیفه از خارج از کشور دریافت نموده اید، استخدام کننده خود را بشناسید

  به هر کسی اعتماد نکنید! تا جایی که ممکن است در باره نهاد استخدام کننده‌ای که به شما جهت فراهم نمودن وظیفه در خارج از کشور کمک کرده، معلومات کسب کنید. اعتبارش چطور است؟ آیا آنها جواز کاری دارند؟ آیا آنها از شما می‌خواهند تا درباره سن تان دروغ بگویید و یا بدون قرارداد کار کنید؟

 4. قبل از قبول پشنهاد کاری قرارداد امضا کنید

  قراردادها مهم هستند! درخواست قراردادی نمایید که توسط نهاد استخدام کننده امضاء شده باشد. هرگاه وظیفه ای را یافتید، درخواست قراردادی را با امضای استخدام‌کننده داشته باشید. بدون قرارداد کار شما قانونی نخواهد بود.

 5. از اسناد خود محافظت نمایید

  اَسناد شخصی خود را حفاظت کنید. از پاسپورت، ویزه، قرارداد کاری و غیره کاپی تهیه کنید. اَسناد اصلی را در محل امن محافظت کرده و کاپی های آنها را با خود بگیرید. اَسناد خود را به افراد دیگر نسپارید و کسی دیگر را اجازه ندهید تا نگهداری کند.

 6. در مواقع عاجل

  آمادگی داشته باشید! همیشه با خود لیست از شماره‌های تلیفون مهم به شمول پولیس محل، آمبولانس، اطفائیه، دوستان و خانواده‌تان، سفارت و یا قنسولگری، نهادهای غیردولتی مرتبط، دفاتر تجاری، نهادهای مهاجرتی خویش و مرکز معلومات مهاجرت (MRC) را همراه خود داشته باشید.

 7. با افراد دیگر در تماس باشید

  از دیگران جدا نباشید. تماس‌های منظم با دوستان و خانواده‌تان در کشور اصلی‌تان داشته باشید. اجازه بدهید آنها در مورد صحت و امنیت شما آگاه باشند. با سایر مهاجرین رابطه دوستانه و منظم داشته باشید. این روش به شما کمک می کند تا یکدیگر را کمک و حمایت نمایید.

 8. از خود محافظت کنید

  که با مشکلی بر می خورید، با شخص مورد اعتماد خود صحبت کنید. به دنبال مشوره و حمایت نهادهای غیردولتی یا مسولین باشید، به طور مثال سفارت خانه کشور شما.

تمام خدمات به طور رایگان فراهم می گردد

ما اطلاعات را بر اساس نیازهای شما ارائه می دهیم! برای کسب اطلاعات بیشتر بیایید و با ما دیدار کنید/ تماس بگیرید:

مرکزمعلومات مهاجرت

وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان

واصل آباد عقب فابریکه جنگلک ناحیه هفتم

کابل افغانستان

موبایل: 93799599898+

www.mrcafghanistan.af